Præsentationer fra temadage

Præsentationer fra Temadagen 2022

Basal sårbehandling- what you need to know

Dokumentation via TIME CDST

Fra diagnosticering til behandling

Fugtproblematikker, MASD

Kompression under ekstern fixering

Lokal antibiotikabehandling ved osteomyelit

Venøse sår og deres behandling i 2022

Kronisk ødem, kompressionsbehandling, strømper og bevillinger.

 

Præsentationer fra Temadagen 2019

Kompressionsstrømper - ny tænkning v/Jane Hampton 2019  HER 

Røvsyge sår - pilonidalcyster  v/Daniela Wirtz HER

Leucopatch - det "levende" plaster - kun til diabetiske fodsår? v/Annette Høgh HER

 

Præsentationer fra Jysk Sårforum 2018

Jysk Sårforum afholdt sit 22 . møde d. 16-17 April 2018 på Hotel Scheelsminde i Ålborg

Undervisningsmaterialer fra dagen:

Biofilm og kroniske sår. KLIK HER

Pyoderma Grangrenosum. KLIK HER

Afrapportering af sårtriage. KLIK HER

Bakterier og sårinfektion. KLIK HER

Et umuligt sår i en kommune. KLIK HER

Hvorfor bliver et sår umuligt? KLIK HER

The impossible wound- Aquacel AG + Ekstra KLIK HER

 

Præsentationer fra Temadagen 2018

Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår- en større mulighet for kontinuitet og brukermedvirkning? Norsk PHD studie HER

Telemedisinsk oppfølging i diabetes fotsår behandling- Norsk PHD studie HER

Sårbehandling, debridering og produktvalg HER

Hvile madrasser skal vi anvende til tryksårsforebyggelse? - MTV af statiske topmadrasser til forebyggelse af tryksår HER

Diagnosen - Et sår er et symtom HER

PICO ved kirurgiske sår - Projekt glade maver- PHD studie HER

Kan vi få styr på madrastyperne - Zibo Athene HER

Debridering - En uddeligeret kompetence HER

De nyeste tiltag fra sundhedsministeriet 2018 - ydelser for telemedicin HER

 

Præsentationer fra Temadagen 2017

Håndtering af kredsløbssår og traumatiske sår Klik her

Dermatoporose Klik her

Dermatoporosis - A chronic cutaneous insufficiency/fragillity syndrome Klik her 

Diagnosen skal stilles Klik her

Kompression - hvorfor og hvordan Klik her

Sårsmerter, smertesygepleje og behandling Klik her

Håndtering af diabetisk fodsår Klik her

Inkontinens relateret dermatit (IAD) Klik her

Overvejelser når man ser et bensår i hjemmesygeplejen Klik her 

Håndtering af immunologiske sår Klik her 

Miniresume Klik her

De 11 F´er Klik her.

Nyheder.

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår, juli 2021 - Klik her

National klinisk retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år, 2020 - klik her

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader - Vigtigste uddrag af retningslinjen 2019 - klik her

Nye guidelines vedr. tryksår og forebyggelse udkommer d. 15. November 2019 fra det europæiske tryksårspanel.

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering træder i kraft 1. Januar 2019. Se den HER

Ny pjece om telemedicinsk sårvurdering. - Et tilbud til borgere med behandlingskrævende sår. Udgivet af Region Syddanmark d. 1. Juli 2018. Se pjecen HER

Se den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - Quickguide udgivet af sundhedstyrelsen september 2017 HER

Se den nye danske oversættelse af de internationale guidelines for tryksår HER

Telemedicinsk sårmonitorering.

Telemedicin anvendes i Sår-i-Syd som et redskab til hurtig overførsel af informationer (billeder og sårbeskrivelse) mellem sårbehandlere.

Det er en unik samarbejdsmodel, hvor vi nedbryder den tværsektorielle grænse  mellem sektorer og kommunikerer direkte mellem specialister i primærsektor og sekundær sektor om behandlingen af patienter og borgere med kroniske sår.

Vores kommunikationssystem er telemedicin (www.pleje.net.) og er en fælles vidensplatform.

Dette indgår i sundhedsaftalen mellem de 4 sønderjyske kommuner, Åbenrå, Sønderborg, Tønder og Haderslev.

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her