Baggrund.

Den videnskabelige evidens indenfor området sårbehandling er ringe.

Sårbehandling har altid været betragtet som et lavprioriteret område, hvilket har betydet, at der ikke har været videnskabelig focus på området.

En stor del af den viden, der præsenteres på denne hjemmeside er derfor baseret på erfaring og rigtigheden af udsagnene kan derfor naturligvis diskuteres.

Det faglige indhold redigeres af en gruppe sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at dette bliver en dynamisk hjemmeside, men det fordrer, at du sender materiale ind.

Vi lægger materialet ud på nettet, således at flere kan få gavn af det og dermed ikke skal gentage det arbejde, som du allerede har lavet. (kopisternes klub).

Dette betyder, at materialet må bruges til uddannelse og udvikling, med det fodrer også, at man viser respekt til dem, der har lavet arbejdet oprindeligt. Der skal gives behørig reference !

Har du forslag til forbedringer, så kom med dem!

Ris og ros modtages.

Styregruppen.

Sår i Syd - Guidelines

Nationale ordforklaringer om sår, akut indlæggelse, subakut henvisning m.m  Klik her

Retningslinjer for indkaldelse og mødeafholdelse i styregruppen "Sår i Syd"Klik her

Telemedicin og sårmonitorering i "Sår i Syd"Klik her

Nationale anbefalinger for kompetenceniveauer (2013) Klik her

Nationale anbefalinger for det multidispilinære team (MDT) (2014) Klik her

Overordnede guidelines for sårbehandling og for patienter tilsluttet "Sår i Syd" Klik her

Telemedicinsk samarbejdsmodel for "Sår i Syd"Klik her 

Kontakt

Sår i Syd:

Information

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Sår i syd

Om os

Sår i Syd er et forum for sårinteresserede læger, sårsygeplejersker og fodterapeuter.
Klik her